Yksilöllisiä ratkaisuja

 

Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset

Tarjoamme monipuolisesti palveluita varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin. Henkilöstöllämme on vankka kokemus oppilashuollon työstä niin yksilö-, ryhmä- kuin yhteisötasolla:

  • Psykologin ja kuraattorin peruspalvelut: ohjaus, neuvonta, henkilöstön konsultaatio, oppilashuollon tai varhaiskasvatuksen verkostot, psykologin  tutkimukset, sosiaaliset selvitykset
  • Luokka/ryhmätason työskentely, esim. ryhmäytymisprosessien ohjaus
  • Lapsille ja nuorille suunnatut hyvinvointia edistävät ryhmätoiminnot:  sosiaaliset taidot, impulsiivisuuden hallinta(ART), taideterapeuttinen työskentely, toiminnalliset ryhmät syrjäytymisvaarassa oleville, kiusaamisen vastaiset ryhmät, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitoja edistävät ryhmät
  • Ryhmätheraplay-ryhmät erityisesti varhaiskasvatukseen
  • Yksilölliset koulunkäyntiratkaisut: esim. tilapäinen koulunkäyntijakso yksilöllisessä ohjauksessa Filantrosin tiloissa (pysäytysjakso käytöspulmissa, peruskoulun oppimäärän loppuun suorittaminen, poissoloihin puuttuminen tms), jaksoon voi liittyä mm. samanaikaisesti toteutettavat psykologin tutkimukset, toimintaterapeutin arviot tai perheen kanssa työskentelyä (katso tarkempi esite: koulunkäyntiratkaisu)
  • Henkilöstön työnohjaukset ja konsultaatio