Hyvinvoinnin edistämiseksi

 

Muu kuntoutus

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, jossa pyritään tukemaan yksilön sosiaalista kasvua ja hyvinvointia sekä ehkäisemään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Toiminnan lähtökohtana on hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus sekä talliyhteisön ja -ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja toiminnallisuus ovat kuntoutuksen peruselementtejä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii kaikenikäisille. Aiempaa kokemusta hevosista ei tarvita, vaan toiminta räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toimintakyvyn mukaisesti. Kuntoutus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Hevosavusteinen työskentely sopii esim. lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi, osaksi mielenterveyspotilaiden kuntoutusta tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tai nuorille aikuisille. Tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa, ja niiden toteutumista seurataan verkostopalavereissa ja/tai kirjallisten ja suullisten palautteiden avulla. Yksilökäyntien kesto on tavallisimmin 90min/kerta, ja ryhmät toteutuvat sopimuksen mukaan. Järjestämme myös virkistyspäiviä maaseutumiljöössä erilaisille ryhmille.

Filantrosissa psykologi Johanna Havia on kouluttautunut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi, ja ryhmissä työparina voi olla muitakin työntekijöitä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toteutetaan pienellä yksityistallilla PR-hevospalvelun tiloissa Köyliön Kepolassa. Käytössä on sekä hevosia että poneja.

Lisätietoja Johannalta p. 040-7784206


Neuropsykiatrinen yksilövalmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä. Se on suunnattu henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten kielellinen erityisvaikeus, adhd, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä tai piirteitä näistä. Neuropsykiatrinen valmennus ei kuitenkaan edellytä diagnoosia. Valmennus on tehokas menetelmä mm. itsenäistyvien nuorten sekä nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tausta-ajatuksena on voimavarakeskeisyys. Keskeisiä asioita ovat arjen- ja elämänhallinnan sujumisen tukeminen, valmentautujan omien vahvuuksien sekä voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen eri elämänalueilla.


Ryhmämuotoinen valmennus

Valmentavan ryhmätoiminnan avulla vahvistetaan neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavan lapsen, nuoren tai aikuisen identiteettiä, tuetaan itsetuntoa ja tarjotaan välineitä arjen tilanteisiin yhdessä keskustellen ja toiminnallisin keinoin.

Lasten ja nuorten ryhmissä perhe on aina mukana työskentelyssä. Myös muita lapsen kehitysympäristön tärkeitä aikuisia voidaan tarvittaessa ottaa mukaan.

Nuorten aikuisten valmentava ryhmätoiminta on tarkoitettu nuorille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja jotka tarvitsevat tukea arjessa, vuorovaikutustaidoissa ja/tai opiskeluun ja työelämään sijoittumisessa.

Oheisissa linkeissä esitteet neuropsykiatrisesta ryhmätoiminnasta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja aikuisille sekä lasten ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta: ryhmätoimintamalli, lasten ryhmämuotoinen kuntoutus