Elämässä eteenpäin

 

Kasvatus ja perheneuvonta

Filantros tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontapalvelua. Asiantuntija-apua annetaan lasten, nuorten tai perheiden haasteellisissa elämäntilanteissa. Palveluiden suunnittelun keskiössä on palvelun tilaajan ja yksittäisen asiakkaan tarpeiden yhteensovittaminen. Neuvolat, varhaiskasvatus, koulut ja lastensuojelu ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Tarjoamme myös työnohjausta ja konsultaatiota lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville.

Kasvatus- ja perheneuvontaan voi hakeutua, jos

 • lapsen tai nuoren kehitys, käyttäytyminen tai tunne-elämä aiheuttaa huolta
 • lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kaverisuhteissa
 • vanhemmat tarvitsevat apua kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä tai ristiriitojen selvittämisessä
 • perheessä on ollut menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita
 • perheessä harkitaan eroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen

Palvelut:

 • Ohjaus ja neuvonta lasten ja nuorten kasvatukseen, vanhemmuuteen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä
 • Kehitykseen ja tunne-elämään liittyvä arviointi
 • Psykologin tutkimukset
 • Keskusteluhoidot: yksilöt ja parit
 • Perhearviointi - työskentely perheen vuorovaikutuksen tukemiseen
 • Ryhmätoiminnot lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi
 • Ryhmätheraplay
 • Perhetutkimus
 • Neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutus
 • Lastensuojelun pyynnöstä tehtävä vanhemmuuden arviointi (sis. perhetutkimuksen)


Esimerkkejä Filantros Oy:n tarjoamista ryhmistä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi:

 


Ryhmätheraplay-ryhmät

Ryhmätheraplayta voidaan käyttää tukemaan yksittäisten lasten kehitystä ja tunne-elämää. Se on aikuisten ohjaajien ja ryhmän osallistujien välistä, ryhmän keskeistä, etukäteen suunniteltua leikkimielistä toimintaa. Tavoitteena on tarjota jäsentyneissä tilanteissa haasteita, onnistumisen kokemuksia, iloista vuorovaikutusta, hoivaa ja rohkaisua. Ryhmätheraplay on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja hauskaa leikkiä, joka soveltuu kaikille lapsille. Lasten ja vanhempien yhteiset ryhmät antavat tukea vanhemmuuteen ja ovat osaltaan tukemassa vanhemman ja lapsen sekä myös ryhmäläisten keskeistä vuorovaikutusta ja yhdessäoloa.

 

Nuorten nepsy-ryhmät

Neuropsykiatristen ryhmien tavoitteena on asiakkaan arjen- ja elämänhallintataitojen parantaminen sekä itsetuntemuksen ja itsetunnon lisääminen yhdessä. Ryhmätoiminta on ennaltaehkäisevää asiakkaan elämän sujuvuutta lisäävää kuntoutustoimintaa, jossa hyödynnetään ryhmädynamiikkaa ja vertaisuuden kokemuksia. Toiminta pohjautuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin, joissa korostuvat käytännönläheisyys, tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuus, asiakkaan omien voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen päämäärien saavuttamiseksi. Ryhmä sopii neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaaville henkilöille.

 

Kaikkia ryhmiä aloitetaan tarpeen mukaan. Ryhmien alkamisaikoja voi tiedustella ja ryhmiin voi ilmoittautua sähköpostitse tai puhelimitse.