Elämässä eteenpäin

 

Kasvatus ja perheneuvonta

Filantros tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontapalvelua. Asiantuntija-apua annetaan lasten, nuorten tai perheiden haasteellisissa elämäntilanteissa. Palveluiden suunnittelun keskiössä on palvelun tilaajan ja yksittäisen asiakkaan tarpeiden yhteensovittaminen. Neuvolat, varhaiskasvatus, koulut ja lastensuojelu ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Tarjoamme myös työnohjausta ja konsultaatiota lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville.

Kasvatus- ja perheneuvontaan voi hakeutua, jos

 • lapsen tai nuoren kehitys, käyttäytyminen tai tunne-elämä aiheuttaa huolta
 • lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kaverisuhteissa
 • vanhemmat tarvitsevat apua kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä tai ristiriitojen selvittämisessä
 • perheessä on ollut menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita
 • perheessä harkitaan eroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen

Palvelut:

 • Ohjaus ja neuvonta lasten ja nuorten kasvatukseen, vanhemmuuteen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä
 • Kehitykseen ja tunne-elämään liittyvä arviointi
 • Psykologin tutkimukset
 • Keskusteluhoidot
 • Ryhmätheraplay
 • Neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutus