Ajankohtaista

 

Toimintaterapeutti aloittaa työt

31.5.2018

Toimintaterapia-arvioita sekä toimintaterapiaa lapsille ja aikuisille.

Asiakasryhmät:

Päiväkoti- ja kouluikäiset lapset, joilla haasteita esiintyy mm.:

-          tunne- ja vuorovaikutustaidoissa

-          hahmottamisessa

-          hieno- ja karkeamotorisissa toiminnoissa

-          leikissä

-          oman toiminnan ohjaamisessa

-          itsestä huolehtimisen taidoissa, kuten pukeutumisessa

 

Aikuiset ja ikäihmiset, joilla haasteita arjessa voivat tuottaa mm. reuma, aivoverenkiertohäiriö sekä ikääntyminen. Haasteet voivat näkyä mm.:

-          itsestä huolehtimisen taidoissa, kuten peseytymisessä ja pukeutumisessa

-          kodin hoidossa, kuten ruuan laitossa ja pyykkien pesussa

-          kaupassa käynnissä

-          töiden ja opiskelun hoitamisessa

-          vapaa-ajan toiminnoissa

 

Toimin ammatinharjoittajana yhteistyössä Filantrosin kanssa. Asiakastapaamiset toteutuvat  Filantrosin tiloissa Euran yritystalolla osoitteessa Luvalahdentie 1 tai kouluilla, päiväkodeissa, kotona tai muualla asiakkaan omissa ympäristöissä.

Yhteistyöterveisin Riina-Lotta